a

 

ksiazka

 

MAŁE PROJEKTY
poradnik wnioskodawcy

p

z

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu nową publikację, w całości poświeconą problematyce „małych projektów”, efektywnego i skutecznego narzędzia wdrażania lokalnych strategii rozwoju na obszarach wiejskich
w całej Polsce, przez ponad 300 działających lokalnych grup działania.
Poradnik przygotowany został z myślą o licznej grupie potencjalnych wnioskodawców, którzy w okresie do 2013 roku składać będą, za pośrednictwem LGD wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Osi 4 PROW „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Podręcznik zawiera wyjaśnienia oraz komentarze do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, opis montażu finansowego i zasady rozliczania małych projektów oraz przykłady projektów dotyczące różnorodnych obszarów życia lokalnych wiejskich społeczności.
Jest to już druga publikacja, przygotowana przez ten sam zespół autorów: dr Marie Supera Markowską
i Jarosława Supera. Pierwsza wydana w 2008 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nosiła tytuł „Podstawy prawne podejścia Leader i ich stosowanie w praktyce” i zawierała również kilkanaście, opracowanych przez ekspertów z Aragonii, przykładowych projektów z Hiszpanii, zrealizowanych i sfinansowanych z programu Leader+.
Zainteresowanych zakupem poradnika prosimy o wypełnienie załączonego zamówienia i przesłania faksem na numer 22 854 08 41. Wysyłka zamówień realizowana będzie w kolejności ich otrzymania, począwszy od 10 stycznia 2010 roku.

Zapraszając do współpracy z Fundacją, pozostaję z poważaniem

Prezes Zarządu
/ Krzysztof Młokosiewicz /