a

 

O Fundacji

Fundacja została zarejestrowana 25 sierpnia 2000 r.
Zgodnie z intencją Fundatorów wśród realizowanych celów określonych w Statucie wymienia się między innymi:

- popularyzowanie wiedzy o Polsce i Hiszpanii;

- upowszechnianie dorobku Polski i Hiszpanii w zakresie integracji z Unią Europejską;

- inicjowanie i organizowanie wzajemnych kontaktów pomiędzy organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego obu krajów, działającymi na ich terenie stowarzyszeniami zawodowymi producentów, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami ochrony konsumentów;

- organizacja i finansowanie wzajemnej wymiany kulturalnej i naukowej.