a

 

Działania

W lutym 2003 roku z inicjatywy Fundacji uruchomiona została we współpracy z Wydziałem Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Szkoła Prawa Hiszpańskiego, w której corocznie kolejna ponad dwudziestoosobowa grupa studentów poznaje tajniki prawa europejskiego i procedur hiszpańskich. Zajęcia prowadzone są przez profesorów z czołowych uniwersytetów hiszpańskich.
W latach 2003 – 2005 trzykrotnie organizowane były Dni Hiszpańskie na Mazowszu. W trakcie spotkań, odczytów i konferencji prezentowano dorobek najwybitniejszych artystów hiszpańskich
– pisarzy, poetów, malarzy, muzyków, tancerzy, solistów i przedstawicieli innych dziedzin sztuki. imprezy odbywały się wielu miastach województwa mazowieckiego: Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu.
Dwa razy w roku Polsko- Hiszpańskie Fora Ekonomiczne przedstawiają bogaty dorobek hiszpańskiej administracji publicznej – centralnej i samorządowej w wykorzystywaniu środków finansowych Unii Europejskiej. Przedmiotem prezentacji i dyskusji na tych spotkaniach były między innymi takie zagadnienia, jak:
- modernizacja publicznych służb zatrudnienia,
- organizacja i funkcjonowanie systemu edukacji i kształcenia osób dorosłych ,
- przykłady dobrych praktyk i projektów służących wyrównywaniu szans kobiet w życiu rodzinnym i zawodowych,
- struktura i funkcjonowanie systemu usług finansowych,
- partnerstwo publiczno – prywatne w sektorze zdrowia i w zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.

Znaczącym sukcesem Fundacji są podejmowane działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Korzystając z pomocy i doświadczeń ekspertów hiszpańskich zrealizowano, w 2005 roku, na terenie województwa mazowieckiego projekt w ramach Pilotażowego Programu Leader + . W konsekwencji tych działań utworzono, przy zaangażowaniu pracowników i wykładowców Fundacji kilka Lokalnych Grup Działania, które do chwili obecnej prowadzą aktywne działania na rzecz dynamizacji lokalnych społeczności wiejskich.
Fundacja podpisała umowy o współpracy zagranicznej: z Uniwersytetem w Walencji, Izbą Handlu i Przemysłu w Sargossie i Lokalnymi Grupami Działania ADRI ( Calatayud – Aragonia ) i Aracove
(Castilla La Mancha).