a

 

lo

 

Szanowni Państwo,


Uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu, współfinansowanym z środków KSOW, zatytułowanym:

„Rola projektów współpracy w budowie trójsektorowego partnerstwa
na obszarach wiejskich"


organizowanym w Warszawie


25 - 26 luty 2010 roku


w Gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
(sala 259, Pl. Bankowy 3/5).

Do udziału w obradach zostały zaproszone lokalne grupy działania z obszaru całej Polski podejmujące działania i realizujące ideę partnerstwa na rzecz lokalnego rozwoju i współpracy trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego oraz podmioty krajowego sektora finansowego.

W trakcie obrad zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współpracy w ramach działań Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Zaproszeni goście z zagranicy zaprezentują kilka realizowanych obecnie projektów współpracy z zakresu rozwoju turystyki, przedsiębiorczości wiejskiej oraz funkcjonowania
i wdrażania LSR.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem do Biura (22 854 08 41) na karcie udziału. Kolejne trzy osoby (po jednej z lgd), zgłoszone z obszaru danego województwa, w terminie do 16 lutego uczestniczą w konferencji bezpłatnie, mając również zapewniony nocleg w Warszawie (25/26) w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem. Po tej dacie obowiązuje jedynie kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc bezpłatnych (bez ograniczenia do jednej osoby z grupy czy do trzech osób z każdego województwa).

Osoby zgłoszone już po wyczerpaniu limitu, zostaną wpisane na listę uczestników szkolenia po wniesieniu opłaty konferencyjnej w wysokości 380 złotych, obejmującej również nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem.

Z poważaniem,

/Krzysztof Młokosiewicz/
Prezes Zarządu Fundacji